(1)
Bebak, M. Marcin Mielczewski, Koncerty Wokalno-Instrumentalne / Vocal-Instrumental Concertos, Wyd. / Ed. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, T. / Vols. II/1–II/2, Warszawa 2018–2019. m 2020, 65, 141-145.