(1)
Jagosz, M. Odpis Hymnu Nurakina „O Ty! Co równie znędzniałym” Z Melodramatu „Iskahar, król Guaxary” Józefa Elsnera Odnaleziony W Zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. m 2020, 65, 119-125.