(1)
Jochymczyk, M. Mielczewski Czy Leszczyński, Czyli Kto Skomponował „Missa Cum Credo Per octavas”. m 2024, 69, 3-20.