(1)
Adelson, R. Oryginalność I zapożyczenia: Rola Karola Grölla W Wynalezieniu Harfy pedałowej O podwójnym wcięciu. m 2019, 64, 3-21.