(1)
Woszczalski, J.; Lewicki, M. O Autorstwie I Datowaniu Edycji Zbioru „25 Preludiów” Op. 38 Władysława Żeleńskiego. m 2023, 68, 113-123.