(1)
Lindstedt, I. Roman Palester Jako Pionier Polskiej Muzyki Filmowej. m 2019, 64, 83-105.