(1)
Bolesławska-Lewandowska, B. Roman Palester I Jerzy Giedroyc – O Wzajemnych Kontaktach W świetle Zachowanej Korespondencji. m 2019, 64, 69-82.