(1)
Mrozowicki, M. P. O Historii Paryskich Inscenizacji „Pierścienia Nibelunga” (1893–1933). m 2019, 64, 65-110.