(1)
Zieziula, G. Michał Jaczyński, Recepcja twórczości Władysława Żeleńskiego W Latach 1857–1939, Kraków 2017. m 2019, 64, 167-170.