(1)
Szczepańska-Lange, E. Z Korespondencji Emila Młynarskiego. Listy Z Lat 1905–1906 Ze zbiorów Muzeum Teatralnego W Warszawie. m 2019, 64, 111-149.