(1)
Grabiec, D. Najstarszy Zapis dwóch pieśni Maryjnych: „Cesarzewno, królewno Niebieska” I „O przenasławniejsza Panno” W późnośredniowiecznym rękopisie dominikańskim PL-Wn 8091 III. m 2023, 68, 142-150.