(1)
Fatalski, T. „Podług Mojej Metryki Jest Już Ze Mnie Dobrze Stare chłopisko”. Odnaleziona Metryka Chrztu Wincentego Lessla. m 2023, 68, 119-126.