(1)
Matuszewska, A. M. Zastosowanie Diagramatyki W Obliczeniowej Analizie Muzycznej. m 2023, 68, 94-117.