(1)
Lubieniecki, R. Martin Horyna, Pražský Zlomek Varhanní Tabulatury a nejstarší středověké Pokusy O zápis Varhanní Hudby / A Prague Fragment of Organ Tablature and the Earliest Attempts in the Middle Ages to Notate Organ Music. Praha 2021. m 2023, 68, 225-232.