(1)
Sieradz, M. Michał Piekarski, Przerwany Kontrapunkt. Adolf Chybiński I początki Polskiej Muzykologii We Lwowie 1912–1944, Warszawa 2017. m 2019, 64, 141-153.