(1)
Kołt, M. Do Zagadnienia „niemych skrzypiec”. m 2019, 64, 125-140.