(1)
Lorens, B. Muzyka W działalności Duszpasterskiej bazylianów W Rzeczypospolitej W XVIII Wieku. m 2019, 64, 49-69.