(1)
Jeż, T. Jezuicki Repertuar Muzyczny W Klasztorze Kanoniczek Regularnych We Wrocławiu. m 2019, 64, 20-48.