(1)
Urban, M. Joseph Ignatz Schnabel (1767–1831) I Jego twórczość Religijna W kontekście Najnowszych Badań. m 2022, 67, 39-64.