(1)
Przybyszewska-Jarmińska, B. Marek Bebak, „Franciszek Lilius. Życie I twórczość Na Tle epoki”, Kraków 2018. m 2022, 66, 143-148.