[1]
Łapeta, O. 2019. Zjawisko muzycznych idées fixes w twórczości kompozytorskiej Eugeniusza Morawskiego: w poszukiwaniu genezy i interpretacji. Muzyka. 64, 3 (paź. 2019), 69–89. DOI:https://doi.org/10.36744/m.92.