[1]
Literska, B. 2019. Opera „Der Weisse Adler” Raoula Madera jako przykład transkrypcji muzyki Fryderyka Chopina uwikłanej w polską tematykę narodowowyzwoleńczą. Muzyka. 64, 3 (paź. 2019), 34–50. DOI:https://doi.org/10.36744/m.41.