[1]
Adelson, R. 2019. Oryginalność i zapożyczenia: rola Karola Grölla w wynalezieniu harfy pedałowej o podwójnym wcięciu. Muzyka. 64, 1 (kwi. 2019), 3–21. DOI:https://doi.org/10.36744/m.246.