[1]
Lubieniecki, R. 2023. Martin Horyna, Pražský zlomek varhanní tabulatury a nejstarší středověké pokusy o zápis varhanní hudby / A Prague Fragment of Organ Tablature and the Earliest Attempts in the Middle Ages to Notate Organ Music. Praha 2021. Muzyka. 68, 1 (maj 2023), 225–232. DOI:https://doi.org/10.36744/m.1688.