Stelmach, Miłosz. „Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra I Przemiany dźwięku Filmowego W Epoce Postklasycznej”. Kwartalnik Filmowy, no. 113 (maj 13, 2021): 114-130. Udostępniono lipiec 31, 2021. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/681.