Stasiowski, Maciej. „Zakamarki (nie)widzialnych Miast. Techniki Obrazowania 3D Na przecięciu Archeologii, Architektury I Filmu”. Kwartalnik Filmowy, no. 113 (maj 13, 2021): 169-183. Udostępniono lipiec 31, 2021. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/677.