Radkiewicz, Małgorzata. „«Dokumenty obrazowe» W Polskiej Refleksji I Praktyce Filmowej Do Roku 1927”. Kwartalnik Filmowy, no. 112 (grudzień 31, 2020): 150-160. Udostępniono kwiecień 20, 2021. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/528.