Adamczak, Marcin. „O Modernizmie Wyczerpanym”. Kwartalnik Filmowy, no. 113 (maj 13, 2021): 248-255. Udostępniono lipiec 31, 2021. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/475.