Korczarowska, Natasza. „Muzeum W żałobie. Architektoniczne Elegie Aleksandra Sokurowa”. Kwartalnik Filmowy, no. 109 (maj 25, 2020): 50-66. Udostępniono wrzesień 28, 2020. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/265.