Bohdziewicz, Janusz. „Nawidzenie. O Kino-myśleniu Poza Metafizyką Na przykładzie Filmu Abbasa Kiarostamiego «Smak czereśni» (przypis Do Jeana-Luca Nancy’ego)”. Kwartalnik Filmowy, no. 96 (grudzień 31, 2016): 216–225. Udostępniono lipiec 16, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/2150.