Hendrykowski, Marek. „Metafizyka W «Labiryncie» Jana Lenicy”. Kwartalnik Filmowy, no. 96 (grudzień 31, 2016): 165–174. Udostępniono lipiec 15, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/2146.