Kosińska-Krippner, Beata. „Andrzej Kondratiuk. Metafizyka”. Kwartalnik Filmowy, no. 96 (grudzień 31, 2016): 114–120. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/2142.