Hendrykowski, Marek. „Jak Likwidowano Polską szkołę Filmową”. Kwartalnik Filmowy, no. 103 (wrzesień 30, 2018): 126–137. Udostępniono lipiec 18, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1919.