Pabiś-Orzeszyna, Michał. „Dekada Zjazdu W Kamieniu Śląskim”. Kwartalnik Filmowy, no. 123 (wrzesień 27, 2023): 231–239. Udostępniono marzec 3, 2024. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1728.