Sowiński, Emil. „Działalność Producencka Studia Filmowego Im. Karola Irzykowskiego W Latach 1981-1989”. Kwartalnik Filmowy, no. 117 (maj 17, 2022): 184–202. Udostępniono sierpień 18, 2022. https://czasopisma.ispan.pl/index.php/kf/article/view/1089.