Kosińska, K. „Od Redakcji ”. Kwartalnik Filmowy, nr 114, sierpień 2021, s. 4, doi:10.36744/kf.867.