Nadgrodkiewicz, G. „Onodrim Z Fangornu”. Kwartalnik Filmowy, nr 113, maj 2021, s. 213-7, doi:10.36744/kf.752.