Kosińska, K. „Od Redakcji”. Kwartalnik Filmowy, nr 113, maj 2021, s. 4, doi:10.36744/kf.726.