Stachówna, G. „Alicja Już Tu Nie mieszka...”. Kwartalnik Filmowy, nr 113, maj 2021, s. 219-21, doi:10.36744/kf.725.