Stelmach, M. „Drugi przełom dźwiękowy? Magnetofon Nagra I Przemiany dźwięku Filmowego W Epoce Postklasycznej”. Kwartalnik Filmowy, nr 113, maj 2021, s. 114-30, doi:10.36744/kf.681.