Kosińska, K. „Od Redakcji”. Kwartalnik Filmowy, nr 112, grudzień 2020, s. 4, doi:10.36744/kf.576.