Zwierzchowski, P. „Co Się wydarzyło W Brighton”. Kwartalnik Filmowy, nr 113, maj 2021, s. 256-62, doi:10.36744/kf.535.