Radkiewicz, M. „«Dokumenty obrazowe» W Polskiej Refleksji I Praktyce Filmowej Do Roku 1927”. Kwartalnik Filmowy, nr 112, grudzień 2020, s. 150-6, doi:10.36744/kf.528.