Adamczak, M. „O Modernizmie Wyczerpanym”. Kwartalnik Filmowy, nr 113, maj 2021, s. 248-55, doi:10.36744/kf.475.