Kosińska, K. „Od Redakcji”. Kwartalnik Filmowy, nr 109, maj 2020, s. 4, doi:10.36744/kf.268.