Korczarowska, N. „Muzeum W żałobie. Architektoniczne Elegie Aleksandra Sokurowa”. Kwartalnik Filmowy, nr 109, maj 2020, s. 50-66, doi:10.36744/kf.265.