Wesołowska, O. „Teatr pamięci Wystawiony Na próbę? «Całkiem Zwyczajny Żyd» W świetle Teorii Y. Michala Bodemanna”. Kwartalnik Filmowy, nr 125, kwiecień 2024, s. 30-47, doi:10.36744/kf.2311.