Maciejewski, Łukasz. „Przygoda człowieka myślącego”. Kwartalnik Filmowy, nr 96, grudzień 2016, s. 238-43, doi:10.36744/kf.2153.