Bohdziewicz, J. „Nawidzenie. O Kino-myśleniu Poza Metafizyką Na przykładzie Filmu Abbasa Kiarostamiego «Smak czereśni» (przypis Do Jeana-Luca Nancy’ego)”. Kwartalnik Filmowy, nr 96, grudzień 2016, s. 216-25, doi:10.36744/kf.2150.