Sokołowska, M. „Między Zniszczeniem a nadzieją. Wizja Apokalipsy W «Drodze» Johna Hillcoata”. Kwartalnik Filmowy, nr 96, grudzień 2016, s. 156-64, doi:10.36744/kf.2145.